R3 – Advanced regression models & survival analysis

Language of instruction: English

This course covers some common but advanced regression models as well as survival analysis. We’ll cover non-linear regression models like logistic regression and Poisson regression, where the response variable can be either binary (yes/no) or counts. In survival analysis, we’ll have a look at Kaplan-Meier survival curves and regression models, including Cox proportional hazards regression.

Aims:

To be able to use R to fit, visualise and interpret models for logistic regression, count regression and survival analysis.

Prerequisites:

R1 and R2 or similar.


Kursen ger en ordentlig genomgång av vanliga men avancerade regressionsmodeller samt överlevnadsstatistik. Vi går igenom icke-linjära regressionsmodeller som logistisk regression och Poissonregression, där responsvariabeln kan vara dikotom (ja/nej) eller antal. I överlevnadsstatistiken går vi igenom Kaplan-Meier-överlevnadskurvor och regressionsmodeller för överlevnadsanalys, däribland Cox proportional hazards-regression.

Mål:

Att med hjälp av R kunna anpassa, visualisera och tolka modeller för logistisk regression, Poissonregression och överlevnadsanalys.

Förkunskaper:

Genomgången R1 och R2 eller motsvarande kunskaper.

Content:

GENERALISED LINEAR MODELS
Logistic regression
Poisson regression and negative binomial regression
Fitting, building and validating models

SURVIVAL ANALYSIS
Kaplan-Meier curves
Log rank test
Cox PH regression
Accelerated failure time models

BOKA NU!

Anmäl dig genom att klicka på den kurs du vill gå och fyll i anmälningsformuläret.

Aktuella kurser

R3 – Advanced regression models & survival analysis

2021
02-02 juni R3 – Advanced regression models & survival analysis Online
2021
25-25 november R3 – Advanced regression models & survival analysis Online
TID OCH PLATS
Alla schemalagda kurser hålls mellan 09.00–16.30. Vi använder oss av centralt belägna lokaler med hög standard. Adress till kurslokalen på respektive ort meddelas i bokningsbekräftelsen. I kursavgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe.
Medtag egen dator med aktuellt program installerat.
FÖRBEHÅLL OCH OMBOKNING
Statistikakademin förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare. Kunden äger rätt att boka alternativt kursdatum t o m 15 dagar före kursstart. Kunden äger dock alltid rätt att överlåt kursen till en kollega.

Prislista

PRISER (SEK):
Pris: Rabatt: Spara upp till:
Endagskurs 9 500
Tvådagarskurs 11 500
 
RABATTSTEGE:
2 valfria kurser 10% 2 300
3 valfria kurser 15% 5 175
4 valfria kurser 20% 9 200


Samtliga priser är exkl. moms
För högre rabatt - Boka tillsammans med kollegor eller köp innestående kurser.

Boka fler
och få rabatt!

Boka fler kurser samtidigt och
få förmånliga rabatter.