Statistica 4

Avancerade data- och grafhantering, multivariata metoder

Kursen ger dig en fördjupning av den data- och grafhantering som behandlas i grundkursen, block 1. Kursen ger dig även en inblick i tidsseriernas värld samt de multivariata metoderna.

Första kursdagen tas datahantering till en högre nivå och du får se hur och när man kan använda många av de kraftfulla datahanteringsalgoritmerna som finns i Statistica. Kursen tar också upp fler grafer som kan användas för att visuellt analysera data. Under första dagen kommer även tidsserieanalys att användas och speciellt de två vanliga metoderna: ARIMA och exponentiell utjämning. Under de andra kursdagen kommer fler multivariata metoder att användas samt attribute agreement, ROC och Bland-Altman.

Mål:

Målet är att du efter denna kurs ska kunna använda avancerad datahantering. Du ska även kunna analysera enklare tidsseriedata samt behärska grunderna i faktoranalys och se nyttan med beslutsträd och diskriminantanalys. Du får verktyg för att kunna använda de mindre vanliga alanysmetoderna attribute agreement, ROC och Bland-Altman.

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i statistik motsvarande Statistica 1.

DAG 1

AVANCERAD DATA OCH GRAFHANTERING

TIDSSERIEANALYS
Exponentiell utjämning
ARIMA

ATTRIBUTE AGREEMENT
Fleiss´kappa
Choens kappa

BRAND-ALTMAN

DAG 2

MULTIVARIATA OCH EXPLORATIVA METODER
Beslutsträd
Faktoranalys
Klusteranalys
Principial komponentanalys
Korrespondensanalys

BOKA NU!

Anmäl dig genom att klicka på den kurs du vill gå och fyll i anmälningsformuläret.

Aktuella kurser

Block 4 – Statistica

Inga aktuella kurser

TID OCH PLATS
Alla schemalagda kurser hålls mellan 09.00–16.30. Vi använder oss av centralt belägna lokaler med hög standard.  Adress till kurslokalen på respektive ort meddelas i bokningsbekräftelsen. I kursavgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe.
Medtag egen dator med aktuellt program installerat.
FÖRBEHÅLL OCH OMBOKNING
Statistikakademin förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare. Kunden äger rätt att boka alternativt kursdatum t o m 15 dagar före kursstart. Kunden äger dock alltid rätt att överlåt kursen till en kollega.

Prislista

PRISER (SEK):
Pris: Rabatt: Spara upp till:
Endagskurs 9 500
Tvådagarskurs 11 500
 
RABATTSTEGE:
2 valfria kurser 10% 2 300
3 valfria kurser 15% 5 175
4 valfria kurser 20% 9 200


Samtliga priser är exkl. moms
För högre rabatt - Boka tillsammans med kollegor eller köp innestående kurser.
Ulf Bohman

Konsult med erfarenhet från industrin

Ulf Bohman har lång erfarenhet av statistik inom läkemedelsbranschen. Han har arbetat med allt från planering och analys av kliniska prövningar till industriell statistik, vilket bl. a. inneburit verifiering och validering av produkter, produktionsfrågeställningar och kvalitetskontroll.

Ulf har en fil. kand. i statistik med medicinsk inriktning från Linköpings universitet.

Boka fler
och få rabatt!

Boka fler kurser samtidigt och
få förmånliga rabatter.