Statistica 3

Logistisk regression, överlevnads- och poweranalys

Kursen ger en ordentlig genomgång av regressionsmodeller och överlevnadsstatistik samt hur power och urvalsstorlekar beräknas på ett korrekt sätt.

Under första kursdagen läggs grunden till den mer avancerade ickelinjära statistiken där bland annat logistisk regression ingår. Under denna dag kommer även några intressanta multivariata metoder att tas upp. Du får en inblick i när och hur dessa hypotesgenererande metoder ska användas. Andra dagen får du arbeta med överlevnadsstatistik och överlevnadskurvor av Kaplan-Meier typ. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas. Avslutningsvis kommer även powerberäkningar att beröras.

Mål:

Målet är att du ska kunna använda de avancerade regressionsmodeller som finns i Statistica samt kunna tolka och validera resultaten. Vidare kan du efter avslutad kurs använda och behärska grunderna i överlevnadsanalys samt räkna ut power och urvalsstorlekar på några vanliga scenarion.

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i statistik motsvarande Statistica Block 1.

DAG 1

ICKELINJÄRA MODELLER

Logistisk regression
Poisson regression
Modellvalidering

ROC

DAG 2

ÖVERLEVNADSANALYS
Kaplan-Meier kurvor
Jämförelse av grupper (Log-rank)
Log-rank test
Cox propotional hazard regression
Modellvalidering

POWERANALYS
Powerberäkningar
Urvalsberäkningar

BOKA NU!

Anmäl dig genom att klicka på den kurs du vill gå och fyll i anmälningsformuläret.

Aktuella kurser

Block 3 – Statistica

Inga aktuella kurser

TID OCH PLATS
Alla schemalagda kurser hålls mellan 09.00–16.30. Adress till kurslokalen på respektive ort meddelas i bokningsbekräftelsen. Vi använder oss av centralt belägna lokaler med hög standard. I kursavgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe.
Medtag egen dator med aktuellt program installerat.
FÖRBEHÅLL OCH OMBOKNING
Statistikakademin förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare. Kunden äger rätt att boka alternativt kursdatum t o m 15 dagar före kursstart. Kunden äger dock alltid rätt att överlåt kursen till en kollega.

Prislista

PRISER (SEK):
Pris: Rabatt: Spara upp till:
Endagskurs 9 500
Tvådagarskurs 11 500
 
RABATTSTEGE:
2 valfria kurser 10% 2 300
3 valfria kurser 15% 5 175
4 valfria kurser 20% 9 200


Samtliga priser är exkl. moms
För högre rabatt - Boka tillsammans med kollegor eller köp innestående kurser.
Ulf Bohman

Konsult med erfarenhet från industrin

Ulf Bohman har lång erfarenhet av statistik inom läkemedelsbranschen. Han har arbetat med allt från planering och analys av kliniska prövningar till industriell statistik, vilket bl. a. inneburit verifiering och validering av produkter, produktionsfrågeställningar och kvalitetskontroll.

Ulf har en fil. kand. i statistik med medicinsk inriktning från Linköpings universitet.

Boka fler
och få rabatt!

Boka fler kurser samtidigt och
få förmånliga rabatter.