Våra kurser

Korrekt statistik är en förutsättning för att kunna analysera data och fatta välinformerade beslut

Förenkla och förbättra ditt statistikarbete genom att anlita Statistikakademin. Vi gör statistiken begriplig och hjälper dig undvika vanliga fallgropar. Statistikakademin har lång erfarenhet av att utbilda i statistik. Våra kunder är allt från forskande läkare till företag inom exempelvis bank och finans eller offentlig förvaltning.  Nedan hittar du våra schemalagda kurser i SPSS, Statistica och R Commander. Passar ingen av dessa kan du skräddarsy en kurs eller anlita en av våra statistiker på konsultbasis.

SPSS

Kurserna i medicinsk statistik med hjälp av SPSS ges på fyra nivåer. För nybörjaren rekommenderar vi Block 1. Den mer rutinerade användaren kan sedan bygga vidare med övriga block. Oavsett vilket block du väljer kommer du lära dig hantera ditt SPSS mer effektivt och samtidigt få kunskap om statistiska begrepp.


SPSS 1
Introduktionskurs som hjälper dig att snabbt komma igång med SPSS och behandlar de centrala delarna av programmet. SPSS 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

Läs mer


SPSS 2
Fortsättningskursen ger en grundlig förståelse av enkla och avancerade ANOVA- och regressionsmodeller.

Läs mer


SPSS 3
Fortsättningskurs som ger en ordentlig genomgång av vanliga men avancerade regressionsmodeller samt överlevnadsstatistik. Kursen ger en försmak på power- och urvalsberäkningar.

Läs mer


SPSS 4
Fortsättningskurs som ger en översikt i metoderna som vanligen förkortas till LMM och GLMM, nämligen de mixade modellerna. Kursen ger dig även en inblick i tidsseriernas värld samt de multivariata metoderna.

Läs mer

R


R1 – Introduction to R
This course helps you get started with R. We’ll cover the basic of R, ranging from importing and handling data to running common tests and fitting linear regression models.

Läs mer

R2 – Linear regression & ANOVA
This course provides you with a solid understanding of modern linear regression and ANOVA models.
We’ll have a closer look at how these models work and how R can be used to build, visualise and interpret such models.

Läs mer

R3 – Advanced regression models & survival analysis
This course covers some common but advanced regression models as well as survival analysis.
We’ll cover non-linear regression models like logistic regression and Poisson regression, where the response variable can be either binary (yes/no) or counts.

Läs mer

statistica_logo

Statistica

Kurserna i medicinsk statistik med hjälp av Statistica ges på fyra nivåer. För nybörjaren rekommenderas Statistica 1 där vi går igenom grunderna för både Statistica och centrala statistiska begrepp. Sedan kan du bygga vidare med ett eller flera av de andra blocken för att få mer ingående kunskaper om något område.


Statistica 1
Introduktionskurs som hjälper dig att snabbt komma igång med Statistica och behandlar de centrala delarna av programmet. Statistica 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

Läs mer


Statistica 2
Fortsättningskurs som ger en grundlig förståelse av enkla och avancerade ANOVA- och regressionsmodeller

Läs mer


Statistica 3
Fortsättningskurs som ger en ordentlig genomgång av regressionsmodeller och överlevnadsstatistik samt hur power och urvalsstorlekar beräknas på ett korrekt sätt.

Läs mer


Statistica 4
Fortsättningskurs som ger dig en fördjupning av den data- och grafhantering som behandlas i Statistica 1. Kursen är bra påbyggnad för dig som kommit en bit på väg och nu vill utnyttja ditt programs möjligheter fullt ut.

Läs mer

RCommander

R Commander

Kurserna i medicinsk statistik med hjälp av Rcmdr ges på två nivåer. För nybörjaren rekommenderas R Commander 1 där vi går igenom grunderna för både Rcmdr och centrala statistiska begrepp. Sedan kan du bygga vidare med ett eller flera av de andra blocken för att få mer ingående kunskaper om något område.


R Commander 1
Kursen hjälper dig att snabbt komma igång med Rcmdr och behandlar de centrala delarna av programmet. R Commander 1 är en idealisk bas för R Commander 2.

Läs mer


R Commander 2
Kursen ger en grundlig förståelse av enkla och avancerade ANOVA- och regressionsmodeller

Läs mer

Excel

Kursen hjälper dig, att med hjälp av tilläggsmodulen Analysis Toolpak, kunna utnyttja Excel som ett fullvärdigt statistikverktyg.


Excel 1
En grundläggande kurs där målet är att du enkelt ska kunna beskriva ditt data med statistik. du lär dig också göra enklare generaliseringar av dina resultat till en större population.  Vi går igenom korrelation, regression, t-test och ANOVA.

Läs mer

SPSS SYNTAX

Endagskurs som hjälper dig att förstå och använda syntax, som är SPSS Statistics eget programmeringsspråk.

Du lär dig hur du enkelt kan skapa och använda syntax, utan att behöva vara programmerare. Efter den här dagen kommer du kunna jobba mer effektivt tack vare att du kan återanvända kommandon du gjort tidigare, utan att behöva komma ihåg alla knapptryck och det kommer höja kvaliteten på ditt arbete. Genom att spara syntax kommer du samtidigt ha en dokumentation av vad du gjort, en spårbarhet. En annan fördel är att du kan använda gamla syntax även fast det är från tidigare versioner av SPSS.

Läs mer

Maskininlärning och AI

Endagskurs som ger en introduktion till maskininlärning, AI och prediktiva modeller. Du lär dig hur dessa verktyg kan användas för prognoser, klassificering och automatisering.

Prediktiva modeller kan exempelvis användas för att besvara frågor om vilket läkemedel som är bäst för en viss patient, om en kund kommer att säga upp sitt abonnemang eller inte och mycket mer. I den här kursen förklaras några av de viktigaste prediktiva modellerna på ett intuitivt sätt, däribland beslutsträd och neurala nätverk, som utgör grundstenen för modern AI. Hur modellerna enkelt kan byggas och användas med hjälp av programvaran R visas med en rad exempel. Vanliga misstag och fallgropar diskuteras samt illustreras med exempel från verkligheten.

Läs mer

Konsulttjänster och
Skräddarsydda statistikkurser

Ibland passar inte tid, plats eller innehåll i någon av våra standardkurser. Det kan också vara så att du vill ha stöd för att behandla eget data. Då kan du med fördel kontakta Statistikakademin så skräddarsyr vi en kurs för dig eller avsätter ett antal timmar med en statistikkonsult för din räkning.

Läs mer

Jonas Selling
Pedagog med unikt statistikkunnande
Jonas Selling är vår kursansvarige och den som utvecklat utbildningsmaterialet för SPSS och Statistica. Han är en engagerad pedagog som specialiserat sig på att undervisa forskare i statistik. Jonas målsättning är att varje deltagare efter avslutad kurs, obehindrat ska kunna använda de program vi utbildar inom.

Jonas har en magisterexamen i tillämpad statistik samt pedagogik vid Linköpings universitet.

FÖRBEHÅLL OCH OMBOKNING
Statistikakademin förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare. Kunden äger rätt att boka alternativt kursdatum t o m 15 dagar före kursstart. Kunden äger dock alltid rätt att överlåt kursen till en kollega.

Prislista

PRISER (SEK):
Pris: Rabatt: Spara upp till:
Endagskurs 9 500
Tvådagarskurs 11 500
 
RABATTSTEGE:
2 valfria kurser 10% 2 300
3 valfria kurser 15% 5 175
4 valfria kurser 20% 9 200


Samtliga priser är exkl. moms
För högre rabatt - Boka tillsammans med kollegor eller köp innestående kurser.
TID OCH PLATS
Alla schemalagda kurser hålls mellan 09.00–16.30.Vi använder oss av centralt belägna lokaler med hög standard.  Adress till kurslokalen på respektive ort meddelas i bokningsbekräftelsen. I kursavgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe.
Medtag egen dator med aktuellt program installerat.
Boka fler och få rabatt!

Boka fler kurser samtidigt och
få förmånliga rabatter.

Ny kurskatalog!

>> Klicka här