Referenser

Preben Kjølhede

Statistica
”Tack vare kursledarens stora kunskap inom statistik samt pedagogiska förmåga, fick jag med mig långt mycket mer kunskap än jag hade förväntat mig”

Preben Kjølhede,professor och överläkare vid Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i LinköpingStatistica
”Jag har fått en mycket större förståelse och kunskap i såväl statistik som mjukvara, vilket kommer underlätta mitt dagliga arbete”.

Sofia Louca, doktorand och ST-tandläkare på Karolinska Institutet, Institutionen för OdontologiSPSS
”En mycket bra kurs som belyste hur komplex statistiken är och hur mycket som kan göras fel. Efter utbildningen kan jag bättre bedöma statistiken i de arbeten jag får för review.”

Hanns-Ulrich Marshall, Professor och överläkare vid Avdelning för molekylär och klinisk medicin på Sahlgrenska AkademinSPSS
”Kursen har underlättat mitt arbete genom att lyfta min förståelse för analyserna. Utbildningen kan helhjärtat rekommenderas till forskningsintresserade kollegor”

Lennart Dimberg, Docent och läkare på Slottsbergskliniken samt Allmänmedicin, Sahlgrenska AkademinSPSS
”De bästa med kurserna i SPSS var de dedikerade och kompetenta lärarna och deras förmåga att förenkla komplicerade kursmoment. Detta i kombination med ett utmärkt kursmaterial och en välplanerad undervisning har gjort att kurserna underlättat mitt forskningsarbete.”

Yumin Link, överläkare och docent i neurologi vid Universitetssjukhuset i LinköpingSPSS
”En bra och pedagogisk kurs som lärde mig hur SPSS kan användas för att analysera och visualisera data samtidigt som jag fick en repetition av statistiska metoder. Nu kan jag med större självtillit göra analyser i SPSS.”

Anna Horgby, utredare vid Brottsförebyggande rådetStatistica
”Kursen är väldigt bra för att komma vidare och utnyttja den fina kapacitet som finns i Statistica. Det känns positivt att lära sig något nytt.”

Folke Hammarqvist, över­läkare, kirurgi vid Gastrocentrum akutkirurgiska sektionenR Commander
”Kursen hade en av de bästa pedagoger jag mött! Rekommenderas till alla som använder statistik i sitt arbete.”

Claes Jogréus, universitetslektor och docent vid Blekinge Tekniska HögskolaKonsulthjälp och Skräddarsydda kurser
”Vi är mycket nöjda. Kunskaperna om statistik, SPSS och R Commander har ökat vilket inneburit att behovet av extern konsulthjälp minskat. En positiv sekundär effekt har varit att forskare från olika grupper, som normalt inte möts, har fått en naturlig kontaktyta. Upplägget med korta och valbara utbildningspass i sjukhusets egna lokaler har möjliggjort för fler att delta. Det var också värdefullt att slippa belasta vår interna administration med arbetet kring kurserna. Sammanfattningsvis ett mycket lyckat koncept”

Per Hellman, professor i endokrinkirurgi och prefekt, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala universitet