Information med anledning av COVID-19

Statistikakademin tar ansvar för våra deltagares och personals hälsa samt följer Folkhälsomyndighetens direktiv.

Vår kurslokaler
Våra utbildningslokaler följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för en fortsatt hygienisk och hälsosam arbetsmiljö.
Vi ser till att antalet personer inte överstiger den tillåtna nivån och att distansen mellan alla deltagare är tillräckligt stor.

Lärarledd Onlineutbildning
Vill du inte delta i en klassrumsutbildning? Alla våra schemalagda utbildningar ordnas nu också som lärarledda onlineutbildningar.
Du behöver bara en dator med internetuppkoppling för att kunna deltaga.

Alternativa kursdatum
Om din kurs blir inställd eller att du själv ej kan närvara av olika anledningar så ser vi till att hitta ersättningsdatum för dig.
Både för dig som föredrar fysiska kurser eller om du vill gå online.

Vi är tacksamma för din förståelse i denna angelägna situation.

Har du frågor, vänligen kontakta oss på info@statistikakademin.se

Mvh
Statistikakademin