SPSS intensiv

Intensivkurserna vänder sig till dig som redan gått våra kurser och vill repetera eller till dig som inte kan avsätta så mycket tid. Undervisningen håller ett högre tempo och innehållet är också något smalare. Genomgående för alla intensivkurser är att övningar och breddande frågor är borttagna.

Målet med intensivkurserna är att du ska få en snabb, enkel och övergripande bild av vilka metoder och möjligheter som finns i programmet.

SPSS 1 INTENSIV: Introduktionskurs

Kursen hjälper dig att snabbare komma igång med SPSS. Kursen går igenom de viktigaste i datahantering och grafhantering för att sedan gå vidare med de grundläggande statistiska metoderna i programmet.

Innehåll:

Motsvarande SPSS 1 men utan övningar och vissa grafer.

Förkunskaper:

God datorvana och kunskap om statistiska grundbegrepp.

SPSS 2 INTENSIV: ANOVA
och regression

Kursen bygger vidare på de grundläggande metoderna korrelation och t-test. Kursen ger dig alltså grundlig förståelse av enkla och avancerade modeller i enkel och multipel regression samt ANOVA.

Innehåll:

Motsvarande SPSS 2 men utan övningar.

Förkunskaper:

God datorvana och grundläggande statistik motsvarande SPSS 1.

SPSS 3 INTENSIV: Logistisk regression, överlevnad- och poweranalys

Kursen ger översikt av den vanligaste metoden inom avancerad statistik, logistisk regression. Inom ramen för kursen kommer även ROC, överlevnadsstatistik (Kaplan-Meier och Cox regression) bearbetas samt en försmak av power- och urvalsberäkningar.

Innehåll:

Motsvarande SPSS 3 men utan övningar och poisson regression.

Förkunskaper:

God datorvana, grundläggande statistik motsvarande SPSS1 samt kännedom oml statistiska begrepp inom regression.

SPSS 4 INTENSIV: Mixade och multivariata modeller

Kursen ger dig en överblick i de linjära mixade modellerna samt några av de vanligaste multivariata metoder, kluster- och faktoranalys.

Innehåll:

Motsvarande SPSS 4 men utan övningar och tidsserieanalys.

Förkunskaper:

God datorvana, grundläggande statistik motsvarande SPSS 1 samt kännedom om statistiska begrepp inom ANOVA.

BOKA NU!

Anmäl dig genom att klicka på den kurs du vill gå och fyll i anmälningsformuläret.

Aktuella kurser

SPSS 1 intensiv

Inga aktuella kurser

SPSS 2 intensiv

Inga aktuella kurser

SPSS 3 intensiv

Inga aktuella kurser

SPSS 4 intensiv

Inga aktuella kurser

TID OCH PLATS
Alla schemalagda kurser hålls mellan 09.00–16.30. Vi använder oss av centralt belägna lokaler med hög standard. Adress till kurslokalen på respektive ort meddelas i bokningsbekräftelsen. I kursavgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe.
Medtag egen dator med aktuellt program installerat.
FÖRBEHÅLL OCH OMBOKNING
Statistikakademin förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare. Kunden äger rätt att boka alternativt kursdatum t o m 15 dagar före kursstart. Kunden äger dock alltid rätt att överlåt kursen till en kollega.

PRISER (SEK)

Pris:
1 valfri kurs 8 500

Samtliga priser är exkl. moms

Katarina Selling

Utbildare med statistisk spetskompetens

Katarina Selling som undervisat i statistik och forskningsmetodik i över 10 år är också en erfaren konsult inom statistik. Hon är aktiv forskare inom epidemiologi, med speciellt fokus på global mödra- och barnhälsovård. Katarinas mål som utbildare är att alla deltagare efter avslutad kurs ska känna sig säkra i att använda både den undervisade statistiken och programvaran i sitt dagliga forskningsarbete. Katarina är docent i epidemiologi vid Uppsala Universitet.

Boka fler
och få rabatt!

Boka fler kurser samtidigt och
få förmånliga rabatter.