Våra lärare

Erfaren statistiker med fokus på forskarutbildning

Anders Berglund arbetar som utbildare och konsult inom medicinsk statistik. Anders har undervisat och konsulterat inom statistik, epidemiologi och forskningsmetodik i över 10 år. Han är en aktiv forskare inom epidemiologi med fokus på neurologi och olika tumörsjukdomar. Som konsult och utbildare strävar Anders efter att bistå kursdeltagarna med kunskap och verktyg för att föra den statistiska delen av arbetet framåt. Han har ett genuint intresse för forskning och uppskattar att ta del av olika forskares arbeten.

Anders har en doktorsexamen i epidemiologi från Karolinska Institutet och en magisterexamen i medicinsk statistik från Uppsala Universitet. E-post: anders.berglund@statistikakademin.se


Pedagog med unikt statistikkunnande

Jonas Selling är kursansvarig och den som utvecklat Statistikakademins unika utbildningsmaterial. Han är en engagerad pedagog som specialiserat sig på att undervisa forskare i statistik. Jonas målsättning är att varje deltagare efter avslutad kurs, obehindrat ska kunna använda de program vi utbildar inom.

Jonas har en magisterexamen i tillämpad statistik samt pedagogik vid Linköpings universitet. E-post: jonas.selling@statistikakademin.se


Utbildare med statistisk spetskompetens

Katarina Selling som undervisat i statistik och forskningsmetodik i över 10 år är också en erfaren konsult inom statistik. Hon är aktiv forskare inom epidemiologi, med speciellt fokus på global mödra- och barnhälsovård. Katarinas mål som utbildare är att alla deltagare efter avslutad kurs ska känna sig säkra i att använda både den undervisade statistiken och programvaran i sitt dagliga forskningsarbete.

Katarina är docent i epidemiologi vid Uppsala Universitet. Hon har en filosofie doktorsexamen i epidemiologi från Linköpings Universitet och en magisterexamen
i statistik från Linköpings Universitet. E-post: katarina.selling@statistikakademin.se